Vastuvõtt

Valikained


Valikkursused 10.klassile õppeaastaks 2021/2022

Iga õpilane peab valima vähemalt neli kursust. Kursused jagunevad järgmiselt:

G1 4 KURSUST
MAJANDUSÕPE: majandusteaduse alused; ettevõtluse alused 2
ARHITEKTUUR: kujutav geomeetria; arhitektuur kui elukeskkond 2
RIIGIKAITSE 2
HISPAANIA KEEL 2
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2
Laboratoorsed tööd koolibioloogias 1
Rakendusbioloogia 1
Draamakursus 1
Sissejuhatus infotehnoloogiasse 1
Kitarriõpe 1
Fotograafia ja fototöötlus 1
Kehalise kasvatuse lisakursus 1
e-kursus:  
Sissejuhatus sotsioloogiasse (veebikursus) 1
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2

Valikkursused 10.klassile õppeaastaks 2021/2022

Iga õpilane peab valima vähemalt neli kursust. Kursused jagunevad järgmiselt:

G1 4 KURSUST
MAJANDUSÕPE: majandusteaduse alused; ettevõtluse alused 2
ARHITEKTUUR: kujutav geomeetria; arhitektuur kui elukeskkond 2
RIIGIKAITSE 2
HISPAANIA KEEL 2
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2
Laboratoorsed tööd koolibioloogias 1
Rakendusbioloogia 1
Draamakursus 1
Sissejuhatus infotehnoloogiasse 1
Kitarriõpe 1
Fotograafia ja fototöötlus 1
Kehalise kasvatuse lisakursus 1
e-kursus:  
Sissejuhatus sotsioloogiasse (veebikursus) 1
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2