Õppetöö korraldus

Õppetöö korraldus 2023/24 õa

Alates 01.09.2023 on ühe tunni pikkuseks 75 minutit ja söögivahetund 30 minutit. Ühe kursuse pikkuseks on 21 tundi, kus tunni pikkuseks on 75 minutit (varasemalt oli ühe kursuse pikkuseks 35 tundi, kus tunni pikkuseks oli 45 minutit).

Tundide ajad
1. tund – kell 08.30 - 9.45
Vahetund – kell 9.45 - 9.55
2. tund – kell 9.55 - 11.10
Söögivahetund G3 ja G2 a, b, c (30 minutit) 11.10-11.40
3. tund – kell 11.40 - 12.55
Söögivahetund G2 d ja G1 (30 minutit) 12.55-13.25
4. tund – kell 13.25 - 14.40
Vahetund – kell 14.40 - 14.50
5. tund – kell 14.50 - 16.05 (enamasti valikkursused)
6. tund – kell 16.10 - 17.25 (huviringid)

Täpse tunniplaani leiate siitlink opens on new page

Vaheajad

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
I vaheaeg sügisvaheaeg: 23.10.2023 - 29.10.2023
II vaheaeg jõuluvaheaeg: 21.12.2023 - 07.01.2024
III vaheaeg talvevaheaeg: 26.02.2024 - 03.03.2024
IV vaheaeg (v.a G3 klassid) kevadvaheaeg: 22.04.2024 - 28.04.2024
V vaheaeg (v.a G3 klassid) suvevaheaeg: 13.06.2024 - 31.08.2024

Ülevaatliku aastaplaani leiate siitlink opens on new page

2023/2024. õppeaasta perioodid on järgmised:
I periood  1. september kuni 19. oktoober 2023 (kaasaarvatud)
II periood  20. oktoober kuni 14. detsember 2023 (kaasaarvatud)
III periood 15. detsember kuni 19. veebruar 2024 (kaasaarvatud)
IV periood  20. veebruar kuni 16. aprill 2024 (kaasaarvatud)
V  periood  17. aprill kuni 12. juuni 2024 (kaasaarvatud)

Riigieksamid 2023/24 õppeaastal
22.04.2024 Eesti keel
02.05.2024 Inglise keel (kirjalik)
23.05.2024 Matemaatika
Riigieksamite täpse info leiate siitlink opens on new page

Koolieksamid

06.06.2024 G1 klassid
13.06.2024 G3 klassid

Aastatööd ja õpilasuurimused

29.09.2023 G2 klasside aastatöö teema ja juhendajate kinnitamine
06.02.2024 G2 klasside aastatööde eelkaitsmine
07.05.2024 G2 klasside aastatööde esitamine retsensendile
21.05.2024 G2 aastatööde kaitsmine
Aastatööde juhendiga saate tutvuda siit

Avaldatud 27.11.2020. Viimati muudetud 04.04.2024.