Vajalikud dokumendid (10. klassi tulijatele)

4.2 Gümnaasiumis õpingute alustamiseks tuleb õpilasel esitada järgmised dokumendid:
4.2.1 avaldus (täidetakse kohapeal);
4.2.2 9. klassi klassitunnistus;
4.2.3 põhikooli lõputunnistus koos selle juurde kuuluva hinnetelehega;
4.2.4 tervisekaart.
4.3 Dokumente ei võeta vastu õpilastelt, kellel on veerandi-, poolaasta- või trimestrihinnete hulgas puudulikke tulemusi (hinded “1”, “2” või “hindamata”).

Kui soov saada Ühisgümnaasiumi koolimüts, kaasa võtta sularaha 21 eurot.

Kinnitatud Pärnu Ühisgümnaasiumi direktori
käskkirjaga 15.12.2022
nr 1-1/7

Avaldatud 15.06.2023. Viimati muudetud 15.06.2023.