Hoolekogu

2023/2024 hoolekogu Pärnu LV korraldus 20.11.2023 nr 743

 

Jüri Lebedev, vilistlaste esindaja, hoolekogu esimees

Riina Tõnsing, kooli toetava organisatsiooni esindaja, hoolekogu aseesimees

Meeli Pärna, kooli pidaja esindaja

Emily Visnapuu, õpilasesinduse esindaja G2. klassid

Sirelin Jürgens, õpilasesinduse esindaja G1. klassid

Jane Burk, õpilasesinduse esindaja G3. klassid

Ulli Kõrge-Ottender, vanemate esindaja G1. klassid

Jaanika Nessler, vanemate esindaja G2. klassid

Meelis Lippe,  vanemate esindaja G3. klassid

Garri Raagmaa, kooli toetava organisatsiooni esindaja

Reet Ojasoo,  õppenõukogu esindaja

Karoliine Aus,vilistlaste esindaja

Otsused:

Hoolekogu 11.12.2023

Lisa 6. Otsus 1link opens on new page
Lisa 7. Otsus 2link opens on new page
Lisa 8. Otsus 3link opens on new page

Hoolekogu 7.06.2023

Lisa 2. Otsus 1
Lisa 3. Otsus 2.1

Hoolekogu 6.12.2022

Lisa 1. Otsus 1
Lisa 2. Otsus 2
Lisa 3. Otsus 3
Lisa 4. Otsus 4

Hoolekogu 23.03.2022

Lisa 3. Otsus 1
Lisa 4. Otsus 2

Hoolekogu 22.12.2021

Lisa 3. Otsus 1
Lisa 4. Otsus 2

Avaldatud 27.11.2020. Viimati muudetud 08.03.2024.