Projektid ja koostöö

Pärnu Ühisgümnaasiumil on järjepidev, tõhus ja viljakas koostöö mitmete Eesti kõrgkoolidega:

- Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga on pikaajaline ja edukas koostöö majanduse ja ettevõtluse valikkursuste õpetamisel

- Eesti Kunstiakadeemiaga toimub koostöö erinevate loengute, töötubade ja õppekäikude vormis. 

- Tartu Ülikooliga toimub koostöö teaduskooli ja külalisloengute raames. 

- Tallinna Ülikooliga ja Tallinna Tehnikaülikooliga on tehtud koostööd  külalisloengute kaudu. 

- Aastal 2019 alustati koostööd Eesti Maaülikooliga maastikuarhitektuuri teemade õpetamisel. 

 

Projekt “Pärnu koolide digipööre oskusainetes” 2021 – 2023

Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Vanalinna Põhikooli , Pärnu Kuninga tänava Põhikooli ja Pärnu Kunstide Kooli koostööprojekt „Pärnu koolide digipööre oskusainetes“ on rahastatud summas 161 784, 72€.

Toetusest moodustab Euroopa Sotsiaalfondi osa kuni 85% ja riiklik kaasfinantseering on 15% abikõlblikest kuludest.

 

Tegevuste elluviimist toetab Pärnu linna haridusprojekt “Pärnu linn kui õpikeskus”.

Projekti tegevuste periood on 11. 2021 – 09. 2023.  Seadmeid jagatakse rotatsiooni käigus nelja kooli vahel.

Projektis osalevad kehalise kasvatuse, muusika, kunsti ja tehnoloogia õpetajad. Projekti koordineerib haridustehnoloog Kaia Metsaalt.

 

Projekti sisu
Käesolev projekt tagab nüüdisaegse õpikäsituse jõudmise iga õpilaseni ja annab õpetajatele suurepärase võimaluse rakendada uusi tehnoloogiaid ka loov- ja oskusainete (kehaline kasvatus, muusika, kunst ja tehnoloogia) õpetamisel. Projektiga taotletakse õpilaste liikumisharjumuste, loovuse ja ettevõtlikkuse ning digi- ja tehnoloogiapädevuse suurenemist.  Koostöös Kunstide Kooliga laieneb võimalus kaasata lisaks üldhariduskooli õpetajatele oma eriala spetsialiste huvikoolist, mis tõstab õpetamise kvaliteeti ja võimaldab õpilastel saada paremaid teadmisi ja oskusi. Lisaks laieneb koostöövõrgustik õpetajate vahel. 

Tegevustena:

* Õpieesmärkide elluviimiseks soetatakse nutiorienteerumisvahendid, pulsikellad, virtuaalreaalsuse komplektid (https://futuclass.comlink opens on new page), nutikodu komplektid, digiklaverid, nutikad digipliiatsid (https://scribblepen.comlink opens on new page),  pildi projektsiooni tööriistad.

* Valmib 41 individuaalset õpet võimaldavat õppevideot, lisaks valmivad töölehed, ülesanded ja õpistsenaariumid, mis avalikustatakse e-koolikotis.

* Toimuvad ülelinnalised üritused: õpilaste programmeerimisvõistlus, arvutimängude häkaton ja kaks nutiorienteerumispäeva. Lisaks vabaõhuetendus “Heli perfomance”.

* Õpetajad saavad lisaks koolitustele vahetada kogemusi koostöökohvikutes.

 

Meetme Õppevara ühiskasutus KLASS+ taotlusvoor oli avatud 21. juunist kuni 20. septembrini 2023. 

Toetuse andmise eesmärk oli suunata ja julgustada haridusasutusi õppekava uudsele elluviimisele, sealjuures toetada haridusasutusi iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, loovust, ettevõtlikkust ja digipädevust arendava õpikäsituse rakendamisel kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse (Klass+) abil.

Toetuse saajad https://pilv.rtk.ee/s/PMqet66aCFAf8Xslink opens on new page

 

*******

Pärnu Ühisgümnaasiumi noortele õpetatakse alates 2019/2020 õppeaastast teletöö tarkusi koostöös Pernova Hariduskeskusega.

2019/2020 õppeaastal alustab Pärnu Ühisgümnaasiumis TÜ Pärnu kolledži ettevõtluskool
Loe lisakslink opens on new page  

 

Avaldatud 27.11.2020. Viimati muudetud 30.11.2023.