VÕTA

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA) valikkursuste valimise puhul

VÕTA tõend valikkursuse arvestamiseks

VÕTA on protsess, mis lihtsustatult tähendab seda, et Sul on võimalik varasemalt omandatud teadmisi ja kogemusest, õppimist, huvi- või spordialadega süvitsi tegelemist kooli valikkursuste läbimiseks arvestada.

Enne taotlemist mõtle:

● Kas oled läbinud VÕTA-ga ülekantava huviala- või ainekursuse 35-akadeemilise tunni mahus
(1 ak/h = 45min; 35 ak/h = 35 x 45min)
● Kas tegemist on juhendatud tegevusega ning asutus, mis õpet pakub, tegutseb õppekava alusel?
● Kas õpe, mida üle kannad, on VÕTAga ülekandmise tõendiga tõendatav?

VÕTA on võimalus, mitte kohustus!

Sul on alati võimalus end ka erinevatele valikkursusele registreerida ning seeläbi uusi põnevaid teadmisi ja kogemusi saada.

Kui aga otsustad VÕTA raames valikkursuse üle kanda, siis ole palun teadlik sellest, et:

● Sul on võimalik VÕTA-ga üle kanda ühes õppeaastas kuni 2 valikkursust (nt kunstikool, muusikakool, spordikool/klubi, kooli segakoor, kooli rahvatants jt).
● Sul tuleb koolile esitada Pärnu Ühisgümnaasiumi valikkursuste VÕTAga ülekandmise tõend vastavast õppeasutusest ning tõendada sellega 35 ak/h mahus õppe läbimist.
● Tõend tuleb esitada kooli õppejuhile 2 korda õppeaastas:
1. poolaastal läbitud ülekantava õppe ja valikkursuse ülekandmise kohta 31. jaanuariks.
2. poolaastal läbitud ülekantava õppe valikkursuse ülekandmise kohta 31. maiks.

Avaldatud 12.01.2023. Viimati muudetud 17.09.2023.