Üldinfo

Registrikood: 75000319
Koolitusluba: 7345 HTM (välja antud 12.05.2014)
Direktor: Anneli Rabbi

Kooli pidaja

Kooli pidaja on Pärnu Linnavalitsus, Suur-Sepa 16, Pärnu 80098, telefon 444 8200, e-post: linnavalitsus@parnu.eelink opens on new page

Haridusosakonna kontaktandmed on kättesaadavad siit: linklink opens on new page

Järelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 5008, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.eelink opens on new page.

Ekspertide kontaktandmed on kättesaadavad ministeeriumi veebilehelt www.hm.eelink opens on new page kontaktide alt.

 

Avaldatud 16.05.2022. Viimati muudetud 30.11.2023.