Koostööpäev Sisekaitseakadeemia õppeosakonna arendusjuhiga

Loomise kuupäev 26.03.2023
Meie koolis veetis ühe koostöise päeva Sisekaitseakadeemia õppeosakonna arendusjuht Merle Tammela.
Kooli arendusjuht Kriste Talvinguga jagati mõtteid ja kogemusi mitmetel teemadel:
Õppimine, õppijakesksus ning sellekohane arendustöö.
Sisulise koostöö vajalikkus ja võimalused gümnaasiumide ja kõrgkoolide vahel.
Sujuv üleminek gümnaasiumist kõrgkooli, noorte teadlike valikute toetamise võimalused gümnaasiumis.
Teemaks olid ka noortele olulised tulevikuoskused, karjääriõpe, sisekaitseõpe. 
Millist õppurit ootab kõrgkool?
 
Oli inspireeriv päev täis sisulisi arutelusid, edasiviivaid mõtteid ning toredaid kohtumisi meie õpilaste ja õpetajatega. 
Viimati muudetud 26.03.2023.