Alustasime koostööd Londoni Ülikooli haridusteaduste instituudi auteadur Peeter Mehistoga

Loomise kuupäev 13.04.2023
 Suur rõõm on teatada, et oleme alustanud pikemaajalist koostööd Londoni Ülikooli haridusteaduste instituudi auteadur Peeter Mehistoga.
10.aprillil veetis Peeter Mehisto meie koolis pika ja sisutiheda koostööpäeva. 
- Tutvuti maja, õpetajate ja õpilastega.
- Koos arendusjuht Kriste Talvinguga viidi läbi inglise keele, eesti keele ja matemaatika tunnivaatlused.
- Jagati õpilaste, õpetajate ja juhtkonnaga mõtteid tõhusast õppimisest ja õpetamisest.
- Võttes aluseks meie kooli eesmärgid ja uuringute põhjal enim õpilaste õppimist ja õpitulemusi mõjutavad tegurid, pandi paika edasised fookused koostöö- ning koolituspäevadeks.
 
Ootame juba põnevusega meie augustikuu koolituspäevi!
Viimati muudetud 13.04.2023.