Meie koolist

PõhiväärtusedPÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI PÕHIVÄÄRTUSED

J – julgus. Me julgeme avaldada oma arvamust ja oleme vastutustundlikud.
A –  avatus. Me oleme uudishimulikud, elurõõmsad ja koostööaltid
H – hoolivus. Me märkame, mõistame ja tunnustame üksteist.

 

Tunnuslause

PÜ: põline ja ühtehoidev

 

Visioon

Oleme omanäoline, paindlike õpivõimalustega uuendusmeelne kool.

 

Missioon

Pärnu Ühisgümnaasiumi lõpetaja on ettevõtlik, uudishimulik, koostöövalmis ja vastutustundlik maailmakodanik.

PÄRNU ÜHISGÜMNAASIUMI PÕHIVÄÄRTUSED

J – julgus. Me julgeme avaldada oma arvamust ja oleme vastutustundlikud.
A –  avatus. Me oleme uudishimulikud, elurõõmsad ja koostööaltid
H – hoolivus. Me märkame, mõistame ja tunnustame üksteist.

 

Tunnuslause

PÜ: põline ja ühtehoidev

 

Visioon

Oleme omanäoline, paindlike õpivõimalustega uuendusmeelne kool.

 

Missioon

Pärnu Ühisgümnaasiumi lõpetaja on ettevõtlik, uudishimulik, koostöövalmis ja vastutustundlik maailmakodanik.