„OUR GREEN EUROPEAN TOWN”

Erasmus + KA219 projekt (Alaprogramm: Koolide koostöö uuenduslike meetodite ning heade kogemuste vahendamiseks)
Projekti pealkiri: Our Green European Town (tõlkes: Meie roheline Euroopa linn)
Projekti raames kasutatav keel: inglise keel
Projekti kestvus: 2 aastat (lõpeb 31.08.2020)
Partnerriigid ja –koolid:

 • Koordineeriv kool: Pärnu Ühisgümnaasium

Partnerkoolid:

 • Hispaania, Biar – IES Biar
 • Bulgaaria, Pazardzhik – Profilirana matematicheska gymnasia “Konstantin Velichkov”
 • Itaalia, Catania – Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe Umberto di Savoia
 • Portugal, Loulé – Escola Secundária de Loulé
 • Prantsusmaa, Bischheim – Lycée Général et Technologique Marc Bloch

Projekti eesmärgid:

 • Õpilaste õpihuvi süvendamine loodusteaduste vastu, keskkonnaalaste teadmiste parendamine
 • Keskonnasõbraliku eluviisi õppimine, teadvustamine ja rakendamine igapäevaelus
 • Arhitektuurialaste teadmiste süvendamine, loomingulisuse, kriitilise mõtlemise arendamine
 • Digioskuste arendamine
 • Võõrkeelte praktiseerimine, võõrkeeleoskuse parendamine

Projekti raames läbiviidavad tegevused:

 • Loengud keskkonnateadlastelt, keskkonnaalased haridusprogrammid, õppekäigud ja töötoad
 • Keskkonnaalaste ettekannete tegemine, Eesti ja Pärnu looduse ja keskkonna eripärade ja probleemide tutvustamine partnerkoolidele
 • Enda ökoloogilise jalajälje arvutamine, tulemuste kõrvutamine partnerkoolide õpilastega, ühine arutelu eesmärgiga leida mooduseid meie ökoloogilise jalajälje vähendamiseks
 • Logokonkursid igas osalevas koolis ja rahvusvahelisel tasandil
 • Kuue partnerriigi keskkonna eripärasid ja väljakutseid käsitleva teadmistetesti väljatöötamine, testi läbiviimine kõigis partnerkoolides
 • Digi-, kunsti-, keskkonna- ja arhitektuurikoolitused partnerkoolides
 • Fotokonkurss kliimamuutuste teemal igas koolis ja rahvusvahelisel tasandil
 • Taaskasutuse teemalised töötoad osalevates koolides
 • Keskkonnasõbralike majade makettide tegemine + näitused partnerkoolides
 • Keskkonnasõbralikke eluviise propageerivate voldikute, postrite, flaierite väljatöötamine ja jagamine
 • Nn keskkonnasaadikute ametisse seadmine igas partnerkoolis, keskkonnasõbralikke eluviise käsitlevate loengute läbiviimine oma linnas ja regioonis projektis osalevate õpilaste poolt
 • Osalemine vabatahtlikuna mõnel keskkonna heaks läbiviidaval üritusel
 • Rahvusvaheline õpilaskonverents keskkonna ja kliimamuutuste teemal
 • Keskkonda puudutava sõnavara õppimine ja kinnistamine võõrkeeletundides
 • Loengud ökoarhitektuurist ja passiivmajadest, keskkonnasõbralike majade kavandite ja makettide koostamine
 • Ettekanded igale riigile omasest arhitektuurist
 • Virtuaalse Euroopa rohelinna loomine (keskkonnasõbralike majade kavandamine, saades inspiratsiooni ka partnerriikide traditsioonilistest arhitektuurielementidest)
 • Keskkonnasõbraliku Euroopa Kodaniku Harta loomine, selle esitlemine Euroopa Parlamendis mais 2020
 • Ettepanekute tegemine kohalikule omavalitsusele linnaruumi parendamiseks ja keskkonnasõbralikuks muutmiseks, kavandite esitamine
 • Kõiki projekti tulemusi koondava eRaamatu kokkupanek

PROJEKTI KODULEHTlink opens on new pagePROJEKTI KODULEHT">

Euroopa Keskkonnateadliku Kodaniku Harta – link

MEEDIAKAJASTUSED: link1link opens on new page, link2link opens on new page, link3link opens on new pagelink4link opens on new pagelink5link opens on new pagelink6link opens on new pagelink 7link opens on new pagelink 8link opens on new pagelink 9link opens on new page

eRAAMAT -  link

VIDEOD: link1link opens on new pagelink2link opens on new page

Keskkonnakäpa konkursi võitja 2021 – videolink opens on new page

Veebiseminar kestlikust ja kaasavast haridusest projektide näitel: videolink opens on new page

TUNNUSTUS: linklink opens on new page

Avaldatud 07.12.2021. Viimati muudetud 25.05.2022.