“YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“

(Noored eurooplased jätkusuutlikkuse heaks)
 

Projekti algus: 01.09.2020
Projekti lõpp: 31.08.2022
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti eelarve meie koolil: 24 210 eurot

Lõimitavad ained: loodusteadused, kunst, filosoofia, ühiskonnaõpetus, majandus, muusika, võõrkeeled, informaatika, kirjandus, draama

Projektipartnerid:

 • Prantsusmaa – LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE MARC BLOCH
 • Poola – Liceum Ogolnoksztalcace im. M. Sklodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach
 • Hispaania – IES Biar
 • Horvaatia – Srednja skola Lovre Montija
 • Itaalia – IIS Cavour Marconi Pascal

Projekti sisu ja eesmärgid:

Projekt käsitleb ÜRO 17-t kestliku arengu eesmärki, kaasates partnerkoolide noori kui tulevasi aktiivseid maailmakodanikke rahvusvahelisele koostööle.
Projekti eesmärgiks on soodustada noorsoo aktiivset osalust ühiskonnaelus, panustades üheskoos 17-ne kestliku arengu eesmärgi saavutamisesse nii kogukonna kui Euroopa tasandil.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

 • Voldikute, õppefilmide, plakatite ja lühinäidendite loomine 17-ne kestliku arengu eesmärgi ja eesmärgi saavutamiseks vajalike tegevuste tutvustamiseks + õpilaselt-õpilasele kampaania läbiviimine kogukonnas
 • Praktiliste töötubade läbiviimine eesmärkide saavutamise soodustamiseks (keskkonnasõbralik toitumine, taaskasutus jne)
 • Vähemate võimalustega noorte kaasamine ja kogukonna vähemate võimalustega noortega tegelevate organisatsioonidega koostöö tegemine
 • Kestliku arengu 17-t eesmärki tutvustav fotonäitus
 • Kohtumised spetsialistidega
 • Arvamusfestival 17ne kestliku arengu eesmärgi teemadel
 • Riiete taaskasutust „promov“ moe-show
 • Heategevusüritused kogukonnas vähemate võimalustega laste ja/või noorte heaks + annetuskampaaniate läbiviimine
 • Keskkonnasõbralikku eluviisi väärtustava laada korraldamine
 • Rahvusvaheline õpilaskonverents
 • „Käed külge“ üritus keskkonna heaks

Mobiilsused ehk projektilähetused:
Kõikide lähetuste näol on tegu lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega.

 • November 2020: Poola
 • Veebruar 2021: Eesti
 • Aprill 2021: Hispaania
 • Oktoober 2021: Horvaatia
 • Jaanuar 2022: Prantsusmaa
 • Aprill 2022: Itaalia

Meilt oodatav konkreetne panus:

 • Projekti eTwinningu lehe haldamine
 • Taaskasutusteemaliste töötubade ja moeshow korraldamine projektinädala raames
 • Projektinädala korraldamine veebruaris 2021

Veebiseminar kestlikust ja kaasavast haridusest projektide näitel: videolink opens on new page
Video projektinädalast Horvaatias: videolink opens on new page
Tegemised: link1link opens on new page
Meediakajastus: link1link opens on new page, link2link opens on new page, link3link opens on new page

Avaldatud 08.12.2021. Viimati muudetud 24.01.2023.