Vastuvõtu info

Loomise kuupäev 15.03.2022

Vastuvõtt gümnaasiumi 10. klassi.

Avaldus esitatakse ning sisseastumiskatsele registreerutakse 12.–22. märtsil 2022 infosüsteemi SAIS (sais.ee) kaudu.

Vaata SAIS-i juhendit link.

Probleemide ja küsimuste korral võta ühendust kooli vastuvõtutöötajaga e-mailil sais@yhis.parnu.ee

Kutse õpingute alustamiseks gümnaasiumis saadetakse õpilasele, kelle 9. klassi veerandi-, poolaasta- või trimestrihinded on neljad-viied, või õpilasele, kes on 8. ja 9. klassis aineolümpiaadide piirkonnavoorus saavutanud 1.–3. koha või osalenud üleriigilis(t)el olümpiaadi(de)l.

Sisseastumiskatse toimub 28.–30. märtsil 2022 võimalusel gümnaasiumi koolihoones. Katsetele ei lubata õpilast, kellel on kokkuvõtvate hinnete hulgas puudulikke.

Pingerea moodustamisel arvestatakse õppeainete (eesti keel, inglise keel, matemaatika) ja testi tulemusi. Õppeainete osakaal on 30% ja testi osakaal 70% tulemusest. Õppekoht pakutakse õpilasele, kes on ületanud vähemalt 55% lävendi. Sissesaanute pingerea avalikustab gümnaasium SAIS-is hiljemalt 4. aprillil ning õpilaskandidaadil tuleb  gümnaasiumivalik kinnitada 1. maiks 2022*.

Gümnaasiumi astumiseks võetakse dokumente vastu 21.–22. juunil ja 27.–28. juunil 2022 kell 9.00–13.00 gümnaasiumi koolihoones. Gümnaasiumisse ei võeta õpilasi, kellel on õppeaasta kokkuvõtvate hinnete hulgas puudulikke hindeid.

* Pärnu Ühisgümnaasiumi, Pärnu Koidula Gümnaasiumi ning Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vahelise varasema kokkuleppele järgi tuleb õpilaskandidaadil oma gümnaasiumivalik kinnitada  1. maiks 2022.

Viimati muudetud 16.03.2022.