Uudised

Valikkursuste arvestamine 29. september raivo.annusver


Lastevanemate koosolekul tutvustas direktor Anneli Rabbi süsteemi, kuidas toetame huviharidusega süvitsi tegelevaid õpilasi.

  •  Gümnaasiumis tuleb õpilastel kolme aasta peale valida kokku 10 valikkursust.
  •  Kui õpilane tegeleb järjepidevalt aktiivselt mõne huvialaga (nt jalgpall, korvpall, tennis, muusikakool, laulmine, ratsutamine jne), on tal võimalik igal aastal 2 kursust selle alusel ûle kanda. Selleks tuleb õpilasel esitada huvialakooli, spordiklubi vm poolt välja antud tõend 35tunni läbimise kohta. 35tundi = 1kursus.
  •  See tähendab, et gümnaasiumi peale kokku saab õpilane üle kanda kuni 6 valikkursust.
  •  Sel juhul jääb õpilasel 10 valikkursuse asemel valida gümnaasiumis 4 valikkursust, milles osaleda.

Õpilaste jaoks, kes veedavad peale kooli treenides ja harjutades sageli vàga suure osa oma ajast, on see suurepärane võimalus oma õpikoormust normaliseerida ja enam just põhiainetele keskenduda.

Lastevanemate koosolekul tutvustas direktor Anneli Rabbi süsteemi, kuidas toetame huviharidusega süvitsi tegelevaid õpilasi.

  •  Gümnaasiumis tuleb õpilastel kolme aasta peale valida kokku 10 valikkursust.
  •  Kui õpilane tegeleb järjepidevalt aktiivselt mõne huvialaga (nt jalgpall, korvpall, tennis, muusikakool, laulmine, ratsutamine jne), on tal võimalik igal aastal 2 kursust selle alusel ûle kanda. Selleks tuleb õpilasel esitada huvialakooli, spordiklubi vm poolt välja antud tõend 35tunni läbimise kohta. 35tundi = 1kursus.
  •  See tähendab, et gümnaasiumi peale kokku saab õpilane üle kanda kuni 6 valikkursust.
  •  Sel juhul jääb õpilasel 10 valikkursuse asemel valida gümnaasiumis 4 valikkursust, milles osaleda.

Õpilaste jaoks, kes veedavad peale kooli treenides ja harjutades sageli vàga suure osa oma ajast, on see suurepärane võimalus oma õpikoormust normaliseerida ja enam just põhiainetele keskenduda.