Tolerantsuspäeva tähistamine

Loomise kuupäev 24.11.2021

16. novembril tähistasime koolis õpetaja Peedu Sula eestvedamisel rahvusvahelist tolerantsuspäeva.

Külas olid Eesti Inimõiguste Keskuse eksperdid Uljana Ponomarjova ja Mari-Liis Vähi, kes viisid läbi töötoa neljale klassile.

Inimõiguslased tutvustasid esmalt Inimõiguste Keskuse tegevust, teemasid, millega tegeletakse. Seejärel pöörati suurt tähelepanu inimõiguste ja sallivuse olulisusele. Uljana Ponomarjova, kes esines väga entusiastlikult ja noortepäraselt, rõhutas, et inimõigustele tuleb mõelda isegi siis, kui ühiskonnas on kõik justkui hästi, sest muidu on oht, et unustame inimõiguste olulisuse – inimõiguste kaitse on demokraatia aluspõhimõte, kui inimõigused pole kaitstud, siis pole ka demokraatiat.

Töötoa viimases osas räägiti andmekaitsest ja rõhutati veenvalt, et inimõigused kehtivad ka veebis. Isikuandmed, mis on tihedalt seotud inimese eraeluga, on kaitstud inimõigustega. Isikuandmete töötlemiseks peab alati olema mõjuv õiguslik alus.

Eksperdid näitasid videot ühest sotsiaalsest eksperimendist Brüsselis, kus inimesed külastasid „selgeltnägijat“ , kes „teadis“ inimeste kohta väga palju fakte, kuid, nagu hiljem selgus, olid need faktid kõik veebist kättesaadavad. Inimesed on sageli ise hooletud ning ei pööra tähelepanu sellele, kes ning kuidas võib nendega seotud andmeid internetis kuritarvitada.

Veebilehel https://haveibeenpwned.com/link opens on new page said kõik töötoas osalejad ise testida, kas nende e-maili aadressid on sattunud andmelekke ohvriks. Väga paljud õpilased said halva üllatuse osaliseks. Eksperdid soovitasid koheselt paroolid ära vahetada.

Õpilased jäid töötoaga väga rahule, küsiti küsimusi, mõeldi kaasa ning tunti huvi vabatahtliku töö vastu Eesti Inimõiguste Keskuses.

Tolerantsuspäevale eelnesid sissejuhatavad tegevused ja järeltegevused. Näiteks sallivuspäeva eel rääkisid G3.c ja G3.d klass ühiskonnaõpetuse tundides sallivuse mõistest. Samuti püüti koos mõista, mis on ükskõiksus, sallimatus ja aktsepteerimine. Päeva jooksul toimus ka küsitlus 149 õpilase seas. Õpilastel tuli hinnata, milline õhkkond valitseb meie koolis. 19. novembril osaleti UNESCO filosoofiapäeval Tartus.

Aitäh õpetaja Peedu Sulale tolerantsuspäeva tegevuste läbiviimise eest meie koolis!

Viimati muudetud 24.11.2021.