Osalesime Eesti-Rootsi haridusdelegatsioonide koostöökohtumisel

Loomise kuupäev 12.11.2023
8. novembril toimus Eesti-Rootsi haridusdelegatsioonide koostöökohtumine Tabasalu Gümnaasiumis.
Pärnust oli kohtumisele kutsutud meie kooli arendusjuht Kriste Talving ja Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Jana Ruubel.
Roteeruvates laudkondades arutleti kahe riigi haridusteemaliste rõõmude ja väljakutsete ning võimalike lahenduste üle. 
  • Rootsi delegatsiooni liikmed tõid positiivse eeskujuna välja Eesti hariduse õppijakesksuse, tõenduspõhise õpetamise ja juhtimise ning teadliku digipädevuste arendamise.
  • Meie koolis õpetatav “Mälu ja õppimine” ainekursus ja fookus kooliülesele õpipädevuse arendamisele omab Rootsi haridusdelegatsiooni arvamusel suurt rolli tänases kiiresti muutuvas, eluaegset õppimist, õpivalmidust ja -oskust vajavas maailmas.
Oli hea meel jagada kogemusi, üksteiselt õppida ja mõista, et meie fookused ja tegevused on eeskujuks ka teistele riikidele.
Viimati muudetud 12.11.2023.