Info sissesaanute ja pingerea kohta

Loomise kuupäev 03.04.2023
Pärnu kolme gümnaasiumi kokkuleppe kohaselt saavad õpilaskandidaadid kinnitada oma koolivaliku 1.maiks.

Kui õpilased on gümnaasiumi ära valinud, vabaneb ka meie koolis õppekohti, mida pakume välja kooli kandideerijate pingereas olevatele järgmistele õpilastele

Juhul, kui meie kooli õppekoha saanud õpilane teatab esimesel võimalusel loobumisest, saame vabanenud koha otsekohe (enne 1. maid) pingereas järgmisele välja pakkuda.

Kui sissesaanud õpilane oma loobumisest meile ei teata, kuid ei ole ka 1. maiks oma õppekohta kinnitanud, loetakse ta õppekohast loobunuks ning õppekoht vabaneb. Seejärel võtab kool ühendust ning pakub õppekohta pingereas järgmis(t)ele õpilas(t)ele

Hea õpilaskandidaat, kes Sa oled meie kooli sisse saanud! Palun kinnita oma õppekoht sais.eelink opens on new page keskkonnas esimesel võimalusel.

Hea õpilaskandidaat, kes Sa hetkel ei ole meie kooli sissesaanute nimekirjas! 

Nimekiri muutub veel terve aprillikuu jooksul ning ka peale 1. maid tuleb sais.eelink opens on new page keskkonna kaudu pakkumisele vabu õppekohti.

Viimati muudetud 03.04.2023.