Riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi oli külalislektor

Loomise kuupäev 05.11.2023

Valikaine “Rahvusvahelised suhted” pakub õpilastele võimalust eestvedaja roll võtta ning kutsuda ise tundi esinejaid, kes ainekursusega seotud olulistel teemadel oma teadmisi ja kogemusi jagaksid.
Nii kutsusidki õpilased selle nädala tundi külalislektori, kelleks oli riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi.

Räägiti järgmistel teemadel:

  • Kuidas toimib Eesti välispoliitika?
  • Millised mured ja rõõmud on hetkel riigikogus päevakavas?
  • Milline on Presidendi roll?
  • Millised on oganisatsioonid, kuhu Eesti kuulub?
  • Kuidas Pärnu areneb, vaadates seda Pärnumaa esindajana riigikogus?


Toomas Kivimägi sõnul on Pärnu riigikoguliikme seisukohast väga heas olukorras, sest on hoitud ja areneb jôudsalt.

Aitäh külalislektor Toomas Kivimägile, valikaine õpetaja Karel Allikule ning valikaine õpilastele!

Viimati muudetud 05.11.2023.