Sõlmisime koostöölepingu Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudiga

Loomise kuupäev 13.05.2024
Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituut sõlmis Pärnu Ühisgümnaasiumiga koostöölepingu, mis näeb ette valikkursuse “Maailmamuutjaks hariduse kaudu” pakkumist meie kooli noortele.
 
Ülikooli ja gümnaasiumi koostöös valminud valikaine annab põneva sissevaate haridusteaduste maailma. Kursusel osalemine aitab noortel paremini mõista tänast haridusmaastikku ning võimalikke hariduspraktikaid praeguses ja tulevikuühiskonnas. Ühtlasi annab see aimu, kuidas on võimalik hariduses muutusi juhtides tulevikku luua ja maailma muuta. 
Kursust toetavad haridus- ja mõjustamispühholoogia ning neuroteaduse alased teadmised, kursusel on juhendajateks Tallinna Ülikooli õppejõud.
 
Noored, kes väärtustavad ja mõistavad sügavamalt õppimist, õpetamist, haridusteemasid ning õpetajaametit, on ise tervemad ja õnnelikumad ühiskonnaliikmed ning loovad ka tervema homse Eesti.
 
Koostöölepingu allkirjastamisel osalesid ka paljud valikkursuse valinud noored, kes kohtusid üliõpilasnõukoguga, jagasid tulevikumõtteid ja küsisid nõu, millele veel viimasel gümnaasiumiaastal suuremat tähelepanu pöörata ning veetsid Tallinna Ülikoolis põneva koolipäeva.
 
Septembris alustab "Maailmamuutja hariduse kaudu" valikkursusega 27 abiturienti.
Viimati muudetud 13.05.2024.