Koolivaheajal toimus õpetajate koostööpäev

Loomise kuupäev 04.11.2023
Meie õpetajad kasutasid vaheajal võimalust koolimajas üks mônus koostöine päev veeta.
  • Analüüsisime erinevate tagasisideküsitluste tulemusi. 
  • Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kaasprofessor Katrin Saks tutvustas Pärnu linna 10. klasside õpilaste akadeemilise eneseregulatsiooni uuringu tulemusi. Üheskoos arutlesime nii murede, rõõmude kui ka vôimalike lahenduste üle. 
  • Õppejuht Varje Tipp viis läbi õpitoa teemal koostööpõhine õpe (test, kontrolltöö, rühmatöö) ning hindamisvahendid.
  • Arendusjuht Kriste Talving viis läbi õpitoa, mis keskendus kolmefaasilise tunni osadele, jagades mõtteid ja kogemusi eelteadmiste aktiveerimise ja arutluse tekitamise võimaluste, meetodite ja ülesannete kohta. 
  • Haridustehnoloog Kaia Metsaalt tõi erinevate ülesannete juures sisse ka digikeskkondade kasutamise võimalused. 
  • Päeva jooksul jagasid õpetajad kogemusi oma tundides kasutatavatest meetoditest.

Õpitubade teemad lähtusid Hattie uuringutel põhinevatest õpiedukust môjutavatest teguritest ja keskendusid nende praktikasse viimisele.

Iga meie õpetaja kasutab oma tundides väga erinevaid ja põnevaid meetodeid - on rõõm, et saame vahepeal võtta aja, et seda ka omavahel jagada ja üksteiselt seeläbi õppida.Kuna õpilased on vaheajal ja klassiruumid tühjad, kasutasid meie õpetajad täna võimalust ise koolimajas üks mônus koostöine päev veeta.
Viimati muudetud 04.11.2023.