Meie koolist

Rahvusvahelised projektid


Koolis toimib edukas ja aktiivne rahvusvaheline koostöö.  Aastast 2014 on osaletud kokku kümnes Erasmus+ ja 13-s eTwinningu projektis. Kokku on tehtud koostööd 32-e Euroopa kooliga erinevatest riikidest (Prantsusmaa, Portugal, Ungari, Belgia, Itaalia, Sloveenia, Austria, Saksamaa, Bulgaaria, Türgi, Poola, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Sloveenia, Läti ja Prantsusmaa ülemereterritoorium Martinique’i saar Kariibi meres ja La Réunioni saar India ookeanis).

Rahvusvahelised projektid 2021/2022

Erasmus+ KA2 koostööprojektid:
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“
– “PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

eTwinningu projektid:
– „A JOURNEY INTO THE FUTURE“
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“

2020-2021 õppeaastal osales Pärnu Ühisgümnaasium:

6-s Erasmus+ KA2 koostööprojektis
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– "YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“
– „PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

6-s eTwinningu projektis:
– „A JOURNEY INTO THE FUTURE”
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”

– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“

Koolis toimib edukas ja aktiivne rahvusvaheline koostöö.  Aastast 2014 on osaletud kokku kümnes Erasmus+ ja 13-s eTwinningu projektis. Kokku on tehtud koostööd 32-e Euroopa kooliga erinevatest riikidest (Prantsusmaa, Portugal, Ungari, Belgia, Itaalia, Sloveenia, Austria, Saksamaa, Bulgaaria, Türgi, Poola, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Sloveenia, Läti ja Prantsusmaa ülemereterritoorium Martinique’i saar Kariibi meres ja La Réunioni saar India ookeanis).

Rahvusvahelised projektid 2021/2022

Erasmus+ KA2 koostööprojektid:
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“
– “PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

eTwinningu projektid:
– „A JOURNEY INTO THE FUTURE“
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“

2020-2021 õppeaastal osales Pärnu Ühisgümnaasium:

6-s Erasmus+ KA2 koostööprojektis
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– "YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“
– „PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

6-s eTwinningu projektis:
– „A JOURNEY INTO THE FUTURE”
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”

– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“

Liis Raal-Virks projektijuht

„OUR GREEN EUROPEAN TOWN”

Erasmus + KA219 projekt (Alaprogramm: Koolide koostöö uuenduslike meetodite ning heade kogemuste vahendamiseks)
Projekti pealkiri: Our Green European Town (tõlkes: Meie roheline Euroopa linn)
Projekti raames kasutatav keel: inglise keel
Projekti kestvus: 2 aastat (lõpeb 31.08.2020)
Partnerriigid ja –koolid:

 • Koordineeriv kool: Pärnu Ühisgümnaasium

Partnerkoolid:

 • Hispaania, Biar – IES Biar
 • Bulgaaria, Pazardzhik – Profilirana matematicheska gymnasia “Konstantin Velichkov”
 • Itaalia, Catania – Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe Umberto di Savoia
 • Portugal, Loulé – Escola Secundária de Loulé
 • Prantsusmaa, Bischheim – Lycée Général et Technologique Marc Bloch

Projekti eesmärgid:

 • Õpilaste õpihuvi süvendamine loodusteaduste vastu, keskkonnaalaste teadmiste parendamine
 • Keskonnasõbraliku eluviisi õppimine, teadvustamine ja rakendamine igapäevaelus
 • Arhitektuurialaste teadmiste süvendamine, loomingulisuse, kriitilise mõtlemise arendamine
 • Digioskuste arendamine
 • Võõrkeelte praktiseerimine, võõrkeeleoskuse parendamine

Projekti raames läbiviidavad tegevused:

 • Loengud keskkonnateadlastelt, keskkonnaalased haridusprogrammid, õppekäigud ja töötoad
 • Keskkonnaalaste ettekannete tegemine, Eesti ja Pärnu looduse ja keskkonna eripärade ja probleemide tutvustamine partnerkoolidele
 • Enda ökoloogilise jalajälje arvutamine, tulemuste kõrvutamine partnerkoolide õpilastega, ühine arutelu eesmärgiga leida mooduseid meie ökoloogilise jalajälje vähendamiseks
 • Logokonkursid igas osalevas koolis ja rahvusvahelisel tasandil
 • Kuue partnerriigi keskkonna eripärasid ja väljakutseid käsitleva teadmistetesti väljatöötamine, testi läbiviimine kõigis partnerkoolides
 • Digi-, kunsti-, keskkonna- ja arhitektuurikoolitused partnerkoolides
 • Fotokonkurss kliimamuutuste teemal igas koolis ja rahvusvahelisel tasandil
 • Taaskasutuse teemalised töötoad osalevates koolides
 • Keskkonnasõbralike majade makettide tegemine + näitused partnerkoolides
 • Keskkonnasõbralikke eluviise propageerivate voldikute, postrite, flaierite väljatöötamine ja jagamine
 • Nn keskkonnasaadikute ametisse seadmine igas partnerkoolis, keskkonnasõbralikke eluviise käsitlevate loengute läbiviimine oma linnas ja regioonis projektis osalevate õpilaste poolt
 • Osalemine vabatahtlikuna mõnel keskkonna heaks läbiviidaval üritusel
 • Rahvusvaheline õpilaskonverents keskkonna ja kliimamuutuste teemal
 • Keskkonda puudutava sõnavara õppimine ja kinnistamine võõrkeeletundides
 • Loengud ökoarhitektuurist ja passiivmajadest, keskkonnasõbralike majade kavandite ja makettide koostamine
 • Ettekanded igale riigile omasest arhitektuurist
 • Virtuaalse Euroopa rohelinna loomine (keskkonnasõbralike majade kavandamine, saades inspiratsiooni ka partnerriikide traditsioonilistest arhitektuurielementidest)
 • Keskkonnasõbraliku Euroopa Kodaniku Harta loomine, selle esitlemine Euroopa Parlamendis mais 2020
 • Ettepanekute tegemine kohalikule omavalitsusele linnaruumi parendamiseks ja keskkonnasõbralikuks muutmiseks, kavandite esitamine
 • Kõiki projekti tulemusi koondava eRaamatu kokkupanek

PROJEKTI KODULEHT

Euroopa Keskkonnateadliku Kodaniku Harta – link

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3link4link5link6link 7link 8link 9

eRAAMAT -  link

VIDEOD: link1link2

Keskkonnakäpa konkursi võitja 2021 – video

Veebiseminar kestlikust ja kaasavast haridusest projektide näitel: video

TUNNUSTUS: link