Õppetöö

ValikkursusedG1 (valida tuleb 4 kursust) KURSUST KESTVUS INFO
MAJANDUSÕPE: majandusteaduse alused; ettevõtluse alused 2 aasta läbi vaata
ARHITEKTUUR: kujutav geomeetria; arhitektuur kui elukeskkond 2 aasta läbi vaata
RIIGIKAITSEÕPETUS 2 aasta läbi vaata
HISPAANIA KEEL 2 aasta läbi vaata
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2 aasta läbi vaata
Laboratoorsed tööd koolibioloogias. Rakendusbioloogia 2 aasta läbi vaata
Draamakursus 1 poolaasta vaata
Kitarriõpe. Digimuusika 2 aasta läbi vaata
Fotograafia ja fototöötlus. Film 2 aasta läbi vaata
e-kursus:      
Sissejuhatus sotsioloogiasse (veebikursus) 1   vaata
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2   vaata
       
G2 (valida tuleb 3 kursust) KURSUST KESTVUS INFO
MAJANDUSÕPE: õpilasfirma; ärimudel  2 aasta läbi vaata
ARHITEKTUUR: joonistamine ja joonestamine arvutiga; kunstipraktikum  2 aasta läbi vaata
HISPAANIA KEEL 2 aasta läbi vaata
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2 aasta läbi vaata
ÖKOLOOGIA 2 aasta läbi vaata
Praktiline keemia 1 poolaasta vaata
Orgaanilised ained meie ümber  1 poolaasta vaata
Inimene ja religioon 1 poolaasta vaata
Film 1 poolaasta vaata
e-kursus:       
Veebidisain (75% veebikursus) 1   vaata
Tartu Kunstikooli valikkursus (veebikursus) 1   vaata
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2    
       
G3 (valida tuleb 3 kursust) KURSUST KESTVUS INFO
MAJANDUSÕPE: projektijuhtimine, majandusarvestuse alused; äriõigus ja lepingud 2 aasta läbi vaata
ARHITEKTUUR: joonistamine; 3D modelleerimine 2 aasta läbi vaata
HISPAANIA KEEL 2 aasta läbi vaata
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2 aasta läbi vaata
Keemia lisakursus 1 poolaasta vaata
e-kursus:      
Informaatika: kasutajakeskne disain ja prototüüpimine (75% veebikursus)  1   vaata
Kosmoloogia (veebikursus) 1   vaata
Spordieetika (veebikursus) 1   vaata
Tartu Kunstikooli valikkursus (veebikursus) 1   vaata
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2   vaata

 

(2) Koolil on õigus vajadusel teha valikkursuste nimekirjas muudatusi ühe õa lõikes.

  1. Valikkursuse koolimuusikal saavad õpilased valida 2020/2021. õa ja 2021/2022. õa.

(4) Pärnu linna kui õpikeskuse (PÕK) rakendamine valikkursuste valimise puhul:

  1. Õpilane saab üle kanda valikkursuse (1 kursus = 35 tundi) kuni 2 kursust ühe õa kohta (nt kunstikool, muusikakool, spordikool/klubi, kooli segakoor, kooli rahvatants jt).
  2. Õpilane esitab vähemalt üks kord õa jooksul, hiljemalt 31. maiks, õppealajuhatajale (juhendaja/treeneri/kooli/klubi) vabas vormis   tõendi kursuse läbimise kohta ning klassijuhataja  kannab kursuse õpilasraamatusse.
  3. Põhiõppekavas olevatele õppeainetele PÕK kursuste ülekandmine  ei rakendu.

 (5) Õpilane registreerub järgmise õa kursustele märtsikuu jooksul. Valikut pärast muuta ei saa. G1. klassi õpilased teevad kursuste valiku siis, kui nad toovad kooli sisseastumisavalduse.

(6) Kursuse suurus on minimaalselt 20 õpilast, maksimaalselt 32 õpilast, v a majandusõpe, teaduskoolikursus, projektitöö.

 

(2) Koolil on õigus vajadusel teha valikkursuste nimekirjas muudatusi ühe õa lõikes.

  1. Valikkursuse koolimuusikal saavad õpilased valida 2020/2021. õa ja 2021/2022. õa.

(4) Pärnu linna kui õpikeskuse (PÕK) rakendamine valikkursuste valimise puhul:

  1. Õpilane saab üle kanda valikkursuse (1 kursus = 35 tundi) kuni 2 kursust ühe õa kohta (nt kunstikool, muusikakool, spordikool/klubi, kooli segakoor, kooli rahvatants jt).
  2. Õpilane esitab vähemalt üks kord õa jooksul, hiljemalt 31. maiks, õppealajuhatajale (juhendaja/treeneri/kooli/klubi) vabas vormis   tõendi kursuse läbimise kohta ning klassijuhataja  kannab kursuse õpilasraamatusse.
  3. Põhiõppekavas olevatele õppeainetele PÕK kursuste ülekandmine  ei rakendu.

 (5) Õpilane registreerub järgmise õa kursustele märtsikuu jooksul. Valikut pärast muuta ei saa. G1. klassi õpilased teevad kursuste valiku siis, kui nad toovad kooli sisseastumisavalduse.

(6) Kursuse suurus on minimaalselt 20 õpilast, maksimaalselt 32 õpilast, v a majandusõpe, teaduskoolikursus, projektitöö.

G1 (valida tuleb 4 kursust) KURSUST KESTVUS INFO
MAJANDUSÕPE: majandusteaduse alused; ettevõtluse alused 2 aasta läbi vaata
ARHITEKTUUR: kujutav geomeetria; arhitektuur kui elukeskkond 2 aasta läbi vaata
RIIGIKAITSEÕPETUS 2 aasta läbi vaata
HISPAANIA KEEL 2 aasta läbi vaata
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2 aasta läbi vaata
Laboratoorsed tööd koolibioloogias. Rakendusbioloogia 2 aasta läbi vaata
Draamakursus 1 poolaasta vaata
Kitarriõpe. Digimuusika 2 aasta läbi vaata
Fotograafia ja fototöötlus. Film 2 aasta läbi vaata
e-kursus:      
Sissejuhatus sotsioloogiasse (veebikursus) 1   vaata
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2   vaata
       
G2 (valida tuleb 3 kursust) KURSUST KESTVUS INFO
MAJANDUSÕPE: õpilasfirma; ärimudel  2 aasta läbi vaata
ARHITEKTUUR: joonistamine ja joonestamine arvutiga; kunstipraktikum  2 aasta läbi vaata
HISPAANIA KEEL 2 aasta läbi vaata
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2 aasta läbi vaata
ÖKOLOOGIA 2 aasta läbi vaata
Praktiline keemia 1 poolaasta vaata
Orgaanilised ained meie ümber  1 poolaasta vaata
Inimene ja religioon 1 poolaasta vaata
Film 1 poolaasta vaata
e-kursus:       
Veebidisain (75% veebikursus) 1   vaata
Tartu Kunstikooli valikkursus (veebikursus) 1   vaata
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2    
       
G3 (valida tuleb 3 kursust) KURSUST KESTVUS INFO
MAJANDUSÕPE: projektijuhtimine, majandusarvestuse alused; äriõigus ja lepingud 2 aasta läbi vaata
ARHITEKTUUR: joonistamine; 3D modelleerimine 2 aasta läbi vaata
HISPAANIA KEEL 2 aasta läbi vaata
PROJEKTITÖÖ. RAHVUSVAHELISED SUHTED 2 aasta läbi vaata
Keemia lisakursus 1 poolaasta vaata
e-kursus:      
Informaatika: kasutajakeskne disain ja prototüüpimine (75% veebikursus)  1   vaata
Kosmoloogia (veebikursus) 1   vaata
Spordieetika (veebikursus) 1   vaata
Tartu Kunstikooli valikkursus (veebikursus) 1   vaata
Tartu Ülikooli TEADUSKOOLI KURSUS (veebikursus) 2   vaata