Meie koolist

Rahvusvahelised projektid


Koolis toimib edukas ja aktiivne rahvusvaheline koostöö.  Aastast 2014 on osaletud kokku kümnes Erasmus+ ja 13-s eTwinningu projektis. Kokku on tehtud koostööd 32-e Euroopa kooliga erinevatest riikidest (Prantsusmaa, Portugal, Ungari, Belgia, Itaalia, Sloveenia, Austria, Saksamaa, Bulgaaria, Türgi, Poola, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Sloveenia, Läti ja Prantsusmaa ülemereterritoorium Martinique’i saar Kariibi meres ja La Réunioni saar India ookeanis).

Rahvusvahelised projektid 2021/2022

Erasmus+ KA2 koostööprojektid:
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“
– “PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

eTwinningu projektid:
– „A JOURNEY INTO THE FUTURE“
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“

2020-2021 õppeaastal osales Pärnu Ühisgümnaasium:

6-s Erasmus+ KA2 koostööprojektis
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”
– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– "YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“
– „PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY“

6-s eTwinningu projektis:
– „A JOURNEY INTO THE FUTURE”
– „OUR GREEN EUROPEAN TOWN”

– „CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN“
– „EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE“
– „SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“
– “YES – YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY“


Koolis toimib edukas ja aktiivne rahvusvaheline koostöö.  Aastast 2014 on osaletud kokku kümnes Erasmus+ ja 13-s eTwinningu projektis. Kokku on tehtud koostööd 32-e Euroopa kooliga erinevatest riikidest (Prantsusmaa, Portugal, Ungari, Belgia, Itaalia, Sloveenia, Austria, Saksamaa, Bulgaaria, Türgi, Poola, Hispaania, Horvaatia, Küpros, Sloveenia, Läti ja Prantsusmaa ülemereterritoorium Martinique?i saar Kariibi meres ja La Réunioni saar India ookeanis).

Rahvusvahelised projektid 2021/2022


Erasmus+ KA2 koostööprojektid:
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?
? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? ?YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?
? ?PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY?

eTwinningu projektid:
? ?A JOURNEY INTO THE FUTURE?
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?
? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? ?YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?

2020-2021 õppeaastal osales Pärnu Ühisgümnaasium:

6-s Erasmus+ KA2 koostööprojektis
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?
? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? "YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?
? ?PHILOSOPHY OF ARTS AND ART OF PHILOSOPHY?

6-s eTwinningu projektis:
? ?A JOURNEY INTO THE FUTURE?
? ?OUR GREEN EUROPEAN TOWN?

? ?CONSTRUISONS L´ESPACE DE VIE DE DEMAIN?
? ?EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) ? SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE?
? ?SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH?
? ?YES ? YOUNG EUROPEANS FOR SUSTAINABILITY?

„SPA TOWNS: PLACES OF CIVILIZATION AND HEALTH“

Kuurortlinnad: kultuuri- ja tervisepaigad

Projekti algus: 01.09.2019
Projekti lõpp: 31.08.2021
Projekti ametlik keel: inglise
Projekti eelarve: 22 660 eurot

Projektipartnerid:

 • Saksamaa, Andernach – peakoordinaator – August-Horch-Schule BBS Andernach
 • Bulgaaria, Stara Zagora – Profesionalna Gimnazia po elektronika „John Atanosoff“
 • Prantsusmaa, Doullens – Lycée des métiers du Val d’Authie
 • Poola, Końskie – II Liceum Ogolnoksztalcace im. Marii Sklodowskiej-Curie w Konskich
 • Portugal, Felgueiras – Agrupamento de Escolas de Felgueiras

Projekti sisu ja eesmärgid:

Kuurortlinnasid võib pidada Euroopa kultuuripärandiks: nad on Euroopa ajaloos mänginud tähtsat rolli, olles omamoodi rahusadamateks, koostöö- ja kultuurikeskusteks, omades ainulaadset looduslikku ja arhitektuurilist keskkonda. Loetletud teemasid käsitleb ka antud projekt, mille peamiseks eesmärgiks on käsitleda kuurortlinnade temaatikat ainete üleselt ja lõimivalt. Projektiga soovitakse arendada osalejate loomingulisust, avardada silmaringi, soodustada koostööd ning tugevdada kogukonnatunnet. Projektis puudutatakse ka teemasid, nagu looduskaitse, turismimajandus, sport ja tervislikud eluviisid, kuurortlinnade tähtsamad kunsti- ja kultuuriinimesed ning kuurortlinnad kui inspiratsiooniallikad. Projektis käsitletakse samuti kuurortlinnade tööturu temaatikat ning karjäärivõimalusi.

Projekt arendab osalevate õpetajate ja õpilaste võõrkeele- ja kunstioskusi. Samuti paranevad osalejate teadmised arhitektuurist, keskkonnast, kirjandusest, muusikast, kunstist ja ajaloost. Õpilased viiakse kurssi Euroopa kuurortlinnade tööturu eripärade ja võimalustega.

Nähtavad tulemused ja väljundid:

 • Ettekanded, videoklipid ja näidendid oma kodulinna ajaloost ja kultuurilisest tähtsusest;
 • Fotoromaanid ja kollaažid kuurortlinnade teemal;
 • Maalid, mosaiigid, jm kunstiteosed;
 • Logokonkurss;
 • Näitused koolimajas;
 • Projektileht sotsiaalmeedias;
 • Intervjuude ning uurimuste läbiviimine;
 • Virtuaalse käsiraamatu loomine;
 • Videoklipid igast projektilähetusest.

Mobiilsused ehk projektilähetused:

Kõikide lähetuste näol on tegemist lühiajaliste õpilasgruppide vahetusega st osalejateks on õpilased + neid saatvad õpetajad.

 • Saksamaa: detsember 2019
 • Prantsusmaa: märts 2020
 • Poola: oktoober 2020
 • Bulgaaria: detsember 2020
 • Portugal: veebruar 2021
 • Eesti: aprill 2021

Meeskonna koosseis:

Õpetajad: võõrkeeled, kunst, kirjandus, muusika, arhitektuur, ajalugu, loodusained

Õpilased: arhitektuuri-, meedia- ja „Inimene ja ühiskond“ aineid valinud õpilased;  rahvusvaheliste projektide meeskonna õpilased G1-G3 klassidest

Meilt oodatav konkreetne panus:

 • Teema „Kuurordid kui kultuuri ja eluviisi kajastajad“ koordineerimine + samateemalise lähetuse korraldamine Eestis kevadel 2021;
 • Videoklippide tegemine kõigist kuuest projektilähetusest.

MEEDIAKAJASTUSED: link1
Video: link1, link2, link3, link4, link5