Õppetöö

AinedTunnijaotusplaan

Alates 2021/2022. õa

GRÕK

KÕK

G1

G2

G3

eesti keel

6

8

2

3

3

kirjandus

5

6

2

2

2

B2 võõrkeel

5

12

5

4

3

B1 võõrkeel

5

8

3

3

2

matemaatika

14

16

5

5

6

bioloogia

4

4

 

2

2

loodusgeograafia

2

2

1

1

 

keemia

3

3

2

1

 

füüsika

5

5

2

2

1

ajalugu

6

6

2

2

2

filosoofia

 

2

 

1

1

ühiskonnaõpetus

2

2

 

 

2

inimeseõpetus

1

1

1

 

 

inimgeograafia

1

1

1

 

 

muusika

3

3

1

1

1

kunst

2

2

1

1

 

uurimistöö alused

1

2

1

1

 

kehaline kasvatus

5

5

2

2

1

 

70

88

4

3

3

Õpilane saab valida 10 valikkursust

 

10

 

 

 

KOKKU

 

98

35

34

29

Valikkursused 2021/22

  G1 valikud    
  aine aeg õpetaja
  Majandus aasta läbi, 2 rühma Elbe Metsatalu
  Arhitektuur aasta läbi Marika Ristmäe
  Hispaania keel aasta läbi, 2 rühma Kadri Kõrre
  Bioloogia aasta läbi Eve Popp
  Kitarriõpe I poolaasta Kadri Keskküla
  Foto I poolaasta Andres Adamson
  Kehaline kasvatus II poolaasta Inga Drobet
  Riigikaitse II poolaasta Rainer Ristimets
  Infotehnoloogia II poolaasta Kaia Metsaalt
  Projektitöö aasta läbi, koos G2 Liis Raal-Virks
  Draama aasta läbi, koos G3 Kadri Piiskop
       
       
  G2 valikud    
  aine aeg õpetaja
  Majandus aasta läbi, 2 rühma Elbe Metsatalu
  Arhitektuur aasta läbi Marika Ristmäe
  Hispaania keel aasta läbi, 2 rühma Kadri Kõrre, Kersti Jürgenson
  Prantsuse keel aasta läbi Liis Raal-Virks
  Projektitöö aasta läbi Liis Raal-Virks
  Bioloogia aasta läbi Eve Popp
  Kehaline kasvatus I poolaasta Mehis Merilaine
  Veebidisain I poolaasta Kaia Metsaalt
  Keemia II poolaasta Evelin Laanemets
  Inimene ja religioon II poolaasta Peedu Sula
  Film II poolaasta Andres Adamson
       
       
  G3 valikud    
  aine aeg õpetaja
  Majandus aasta läbi Kaisa Raadik, Malle Erend
  Arhitektuur aasta läbi Marika Ristmäe
  Hispaania keel aasta läbi Kersti Jürgenson
  Projektitöö aasta läbi Liis Raal-Virks
  Spordieetika I poolaasta Peedu Sula
  Kosmoloogia II poolaasta Meeri Rebane
  Keemia II poolaasta, koos G2 Evelin Laanemets
       

 

 1. Koolil on õigus vajadusel teha valikkursuste nimekirjas muudatusi ühe õa lõikes.
 1. Valikkursuse koolimuusikal saavad õpilased valida 2020/2021. õa ja 2021/2022. õa.
 1. Pärnu linna kui õpikeskuse (PÕK) rakendamine valikkursuste valimise puhul:
 • Õpilane saab üle kanda valikkursuse (1 kursus = 35 tundi) kuni 2 kursust ühe õa kohta (nt kunstikool, muusikakool, spordikool/klubi, kooli segakoor, kooli rahvatants jt).
 • Õpilane esitab vähemalt üks kord õa jooksul, hiljemalt 31. maiks, õppealajuhatajale (juhendaja/treeneri/kooli/klubi) vabas vormis tõendi kursuse läbimise kohta ning klassijuhataja kannab kursuse õpilasraamatusse.
 • Põhiõppekavas olevatele õppeainetele PÕK kursuste ülekandmine  ei rakendu.
 1. Õpilane registreerub järgmise õa kursustele märtsikuu jooksul. Valikut pärast muuta ei saa. G1. klassi õpilased teevad kursuste valiku siis, kui nad toovad kooli sisseastumisavalduse.
 1. Kursuse suurus on minimaalselt 20 õpilast, maksimaalselt 32 õpilast, va majandusõpe, teaduskoolikursus, projektitöö.
 2. Hindamisjuhendit vaata siit.

Tunnijaotusplaan

Valikkursused 2021/22

  G1 valikud    
  aine aeg õpetaja
  Majandus aasta läbi, 2 rühma Elbe Metsatalu
  Arhitektuur aasta läbi Marika Ristmäe
  Hispaania keel aasta läbi, 2 rühma Kadri Kõrre
  Bioloogia aasta läbi Eve Popp
  Kitarriõpe I poolaasta Kadri Keskküla
  Foto I poolaasta Andres Adamson
  Kehaline kasvatus II poolaasta Inga Drobet
  Riigikaitse II poolaasta Rainer Ristimets
  Infotehnoloogia II poolaasta Kaia Metsaalt
  Projektitöö aasta läbi, koos G2 Liis Raal-Virks
  Draama aasta läbi, koos G3 Kadri Piiskop
       
       
  G2 valikud    
  aine aeg õpetaja
  Majandus aasta läbi, 2 rühma Elbe Metsatalu
  Arhitektuur aasta läbi Marika Ristmäe
  Hispaania keel aasta läbi, 2 rühma Kadri Kõrre, Kersti Jürgenson
  Prantsuse keel aasta läbi Liis Raal-Virks
  Projektitöö aasta läbi Liis Raal-Virks
  Bioloogia aasta läbi Eve Popp
  Kehaline kasvatus I poolaasta Mehis Merilaine
  Veebidisain I poolaasta Kaia Metsaalt
  Keemia II poolaasta Evelin Laanemets
  Inimene ja religioon II poolaasta Peedu Sula
  Film II poolaasta Andres Adamson
       
       
  G3 valikud    
  aine aeg õpetaja
  Majandus aasta läbi Kaisa Raadik, Malle Erend
  Arhitektuur aasta läbi Marika Ristmäe
  Hispaania keel aasta läbi Kersti Jürgenson
  Projektitöö aasta läbi Liis Raal-Virks
  Spordieetika I poolaasta Peedu Sula
  Kosmoloogia II poolaasta Meeri Rebane
  Keemia II poolaasta, koos G2 Evelin Laanemets
       

 

 1. Koolil on õigus vajadusel teha valikkursuste nimekirjas muudatusi ühe õa lõikes.
 1. Valikkursuse koolimuusikal saavad õpilased valida 2020/2021. õa ja 2021/2022. õa.
 1. Pärnu linna kui õpikeskuse (PÕK) rakendamine valikkursuste valimise puhul:
 • Õpilane saab üle kanda valikkursuse (1 kursus = 35 tundi) kuni 2 kursust ühe õa kohta (nt kunstikool, muusikakool, spordikool/klubi, kooli segakoor, kooli rahvatants jt).
 • Õpilane esitab vähemalt üks kord õa jooksul, hiljemalt 31. maiks, õppealajuhatajale (juhendaja/treeneri/kooli/klubi) vabas vormis tõendi kursuse läbimise kohta ning klassijuhataja kannab kursuse õpilasraamatusse.
 • Põhiõppekavas olevatele õppeainetele PÕK kursuste ülekandmine  ei rakendu.
 1. Õpilane registreerub järgmise õa kursustele märtsikuu jooksul. Valikut pärast muuta ei saa. G1. klassi õpilased teevad kursuste valiku siis, kui nad toovad kooli sisseastumisavalduse.
 1. Kursuse suurus on minimaalselt 20 õpilast, maksimaalselt 32 õpilast, va majandusõpe, teaduskoolikursus, projektitöö.
 2. Hindamisjuhendit vaata siit.

Alates 2021/2022. õa

GRÕK

KÕK

G1

G2

G3

eesti keel

6

8

2

3

3

kirjandus

5

6

2

2

2

B2 võõrkeel

5

12

5

4

3

B1 võõrkeel

5

8

3

3

2

matemaatika

14

16

5

5

6

bioloogia

4

4

 

2

2

loodusgeograafia

2

2

1

1

 

keemia

3

3

2

1

 

füüsika

5

5

2

2

1

ajalugu

6

6

2

2

2

filosoofia

 

2

 

1

1

ühiskonnaõpetus

2

2

 

 

2

inimeseõpetus

1

1

1

 

 

inimgeograafia

1

1

1

 

 

muusika

3

3

1

1

1

kunst

2

2

1

1

 

uurimistöö alused

1

2

1

1

 

kehaline kasvatus

5

5

2

2

1

 

70

88

4

3

3

Õpilane saab valida 10 valikkursust

 

10

 

 

 

KOKKU

 

98

35

34

29