Sotsioloogiakursus sobib õpilastele, kellel on suurem huvi sotsiaalainete (ühiskonnaõpetus, ajalugu, filosoofia) vastu. Kursuse läbimine aitab paremini mõista inimese ja ühiskonna vahelisi seoseid – seda, kuidas üksikindiviid võib mõjutada oma tegevusega ühiskonda või gruppi ning vastupidi. Mõned näited käsitletavatest teemadest: inimese sotsiaalne mina, sotsialiseerumine, sooidentiteet, sotsioloogilised uuringud, filosoofia kui eelsotsioloogia, mõtte- ja tegevusvabadus ühiskonnas, ühiskonnatüübid.

Kursus toimub veebipõhiselt.
Õpetaja: Peedu Sula