Riigikaitseõpetus on valikaine, mis annab põhjalikud teadmised ja praktilisi oskusi riigikaitsest.

Pärast kursuse lõpetamist teavad õpilased Eesti riigikaitse korraldusest ja julgeolekupoliitikast ning millised on igaühe võimalused riigikaitses osalemiseks. Lisaks annab kursus ettevalmistuse erinevateks kriisiolukordadeks, ajateenistuseks ja iseseisvaks eluks.

Kursuse maht on 70 tundi, millest pool on teooriaõpe klassis ja teine pool laagripraktika.

Ainekava