Erasmus + KA219 projekt (Alaprogramm: Koolide koostöö uuenduslike meetodite ning heade kogemuste vahendamiseks)
Projekti pealkiri: Our Green European Town (tõlkes: Meie roheline Euroopa linn)
Projekti raames kasutatav keel: inglise keel
Projekti kestvus: 2 aastat (lõpeb 31.08.2020)
Partnerriigid ja –koolid:

 • Koordineeriv kool: Pärnu Ühisgümnaasium

Partnerkoolid:

 • Hispaania, Biar – IES Biar
 • Bulgaaria, Pazardzhik – Profilirana matematicheska gymnasia “Konstantin Velichkov”
 • Itaalia, Catania – Liceo Scientifico e Linguistico Statale Principe Umberto di Savoia
 • Portugal, Loulé – Escola Secundária de Loulé
 • Prantsusmaa, Bischheim – Lycée Général et Technologique Marc Bloch

Projekti eesmärgid:

 • Õpilaste õpihuvi süvendamine loodusteaduste vastu, keskkonnaalaste teadmiste parendamine
 • Keskonnasõbraliku eluviisi õppimine, teadvustamine ja rakendamine igapäevaelus
 • Arhitektuurialaste teadmiste süvendamine, loomingulisuse, kriitilise mõtlemise arendamine
 • Digioskuste arendamine
 • Võõrkeelte praktiseerimine, võõrkeeleoskuse parendamine

Projekti raames läbiviidavad tegevused:

 • Loengud keskkonnateadlastelt, keskkonnaalased haridusprogrammid, õppekäigud ja töötoad
 • Keskkonnaalaste ettekannete tegemine, Eesti ja Pärnu looduse ja keskkonna eripärade ja probleemide tutvustamine partnerkoolidele
 • Enda ökoloogilise jalajälje arvutamine, tulemuste kõrvutamine partnerkoolide õpilastega, ühine arutelu eesmärgiga leida mooduseid meie ökoloogilise jalajälje vähendamiseks
 • Logokonkursid igas osalevas koolis ja rahvusvahelisel tasandil
 • Kuue partnerriigi keskkonna eripärasid ja väljakutseid käsitleva teadmistetesti väljatöötamine, testi läbiviimine kõigis partnerkoolides
 • Digi-, kunsti-, keskkonna- ja arhitektuurikoolitused partnerkoolides
 • Fotokonkurss kliimamuutuste teemal igas koolis ja rahvusvahelisel tasandil
 • Taaskasutuse teemalised töötoad osalevates koolides
 • Keskkonnasõbralike majade makettide tegemine + näitused partnerkoolides
 • Keskkonnasõbralikke eluviise propageerivate voldikute, postrite, flaierite väljatöötamine ja jagamine
 • Nn keskkonnasaadikute ametisse seadmine igas partnerkoolis, keskkonnasõbralikke eluviise käsitlevate loengute läbiviimine oma linnas ja regioonis projektis osalevate õpilaste poolt
 • Osalemine vabatahtlikuna mõnel keskkonna heaks läbiviidaval üritusel
 • Rahvusvaheline õpilaskonverents keskkonna ja kliimamuutuste teemal
 • Keskkonda puudutava sõnavara õppimine ja kinnistamine võõrkeeletundides
 • Loengud ökoarhitektuurist ja passiivmajadest, keskkonnasõbralike majade kavandite ja makettide koostamine
 • Ettekanded igale riigile omasest arhitektuurist
 • Virtuaalse Euroopa rohelinna loomine (keskkonnasõbralike majade kavandamine, saades inspiratsiooni ka partnerriikide traditsioonilistest arhitektuurielementidest)
 • Keskkonnasõbraliku Euroopa Kodaniku Harta loomine, selle esitlemine Euroopa Parlamendis mais 2020
 • Ettepanekute tegemine kohalikule omavalitsusele linnaruumi parendamiseks ja keskkonnasõbralikuks muutmiseks, kavandite esitamine
 • Kõiki projekti tulemusi koondava eRaamatu kokkupanek

PROJEKTI KODULEHT

Euroopa Keskkonnateadliku Kodaniku Harta – link

MEEDIAKAJASTUSED: link1, link2, link3link4link5link6link 7link 8link 9

eRAAMAT -  link

VIDEOD: link1link2

Keskkonnakäpa konkursi võitja 2021 – video

Veebiseminar kestlikust ja kaasavast haridusest projektide näitel: video

TUNNUSTUS: link

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Sport
Saki järjekord: 
1